Crematie

Crematie is een veelvoorkomende vorm van lijkbezorging.

In 1955 is het cremeren gelegaliseerd. Hiervoor waren in principe alle crematies in Nederland illegaal, echter vonden er gewoon crematies plaats. In 1968 werd in de Wet op de lijkbezorging crematie gelijkgesteld aan een begrafenis. Echter is het cremeren in sommige regio's van Nederland niet zo geaccepteerd, dit hangt samen met religieuze overtuigingen en tradities. Sinds 2003 worden er meer mensen gecremeerd dan begraven.

De crematieplechtigheid

Net als bij een begrafenis is er ook de mogelijkheid om voorafgaand aan de crematie (plechtigheid) een kerkdienst of uitvaartdienst te houden. Veelal vindt de afscheidsplechtigheid bij een crematie plaats in de aula van het crematorium. Hier staat de kist, eventueel aangekleed met bloemen, kaarsen of foto's. De invulling van de afscheidsplechtigheid kunt u volledig naar wens met de uitvaartverzorger afstemmen. Bij een crematie is na de, al of niet religieuze, uitvaartdienst of samenkomst, de plechtigheid afgelopen. De nabestaanden en belangstellenden worden door de uitvaartleider bedankt voor hun aanwezigheid, en verzocht, na een laatste groet aan de overledene, zich doorgaans te begeven naar de naastgelegen koffiekamer c.q. condoleanceruimte. Hier kan men elkaar dan ontmoeten en condoleren tijdens het gebruik van een consumptie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gebeurt er bij een crematie?

De daadwerkelijke crematie van de overledene vindt vrijwel direct na de bijeenkomst plaats. Voorheen geschiedde de aanvang van het crematieproces buiten aanwezigheid van nabestaanden of belangstellenden. Tegenwoordig hebben de ovenruimtes bij diverse crematoria een publieksvriendelijker uiterlijk gekregen en kunnen de nabestaanden aanwezig zijn bij het "invoeren" van de kist in de oven. Het verbrandingsproces vindt plaats in een temperatuur van circa 1100 graden celcius en duurt ongeveer anderhalf uur. Het lichaam verast door de hitte. Het residu van een persoon weegt ongeveer 2,5 - 3 kg.

Asbestemming

Het is bij wet geregeld dat de as de eerste maand op het crematorium blijft. Na deze maand kan de opdrachtgever van de crematie de as in een urn of strooikoker ophalen. Nabestaanden kunnen de as in een urn bewaren en die thuis of bij het crematorium een plaats geven. Crematoria hebben verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van een urn. Binnen in een urnenkelder, of buiten in een urnenmuur of urnentuin. Op sommige begraafplaatsen is het mogelijk om de urn in een klein graf te plaatsen. Als u meer tijd nodig heeft om over de asbestemming na te denken, dan kan u ervoor kiezen om de asbus gedurende een half jaar of één jaar in een algemene nis te laten opslaan. Deze nis is niet voor publiek toegankelijk. Naast het plaatsen van de urn thuis, op het crematorium of in de algemene nis zijn er nog talloze mogelijkheden op het gebied van asbestemming, bijvoorbeeld in de vorm van (as)sieraden, vele gedenktekens - en voorwerpen voor thuis of op de begraafplaats of het crematorium. Wie geen "tastbaar" gedenkteken wenst, kan er voor kiezen om de as te (laten) verstrooien. De crematoria en ook vele begraafplaatsen hebben daar speciale strooivelden voor. Maar de as op een andere plaats verstrooien mag ook als de gemeente of de grondeigenaar daar toestemming voor geeft. Naast de verstrooiing op land is er ook de mogelijkheid om op zee de as te verstrooien d.m.v. bijvoorbeeld een boot of een zee-urn (=gemaakt van samengeperst zout die in water langzaam oplost). Ook verstrooiing in de lucht d.m.v. een vliegtuig, een ballon of een vuurpijl behoort tot de opties.

De kosten van de asbestemmingen lopen sterk uiteen. Voor een sierurn betaalt u in het algemeen een bedrag van ca. € 200,- voor een eenvoudige urn. De plaats voor een urn in een urnenmuur, kelder, of tuin, wordt gehuurd voor enkele jaren. Deze tarieven variëren sterk per crematorium. Het plaatsen van de urn in een algemene nis voor een half jaar is veelal gratis, maar bedraagt enkele honderden euro's voor een periode van vijf jaar. Verstrooiing van de as op het strooiveld bij het crematorium kost ongeveer € 100,-.

Wij informeren u graag over de vele diverse asbestemmingen en begeleiden u in het nemen van een besluit. Wanneer u dat wenst dan kunt u een beroep op ons doen om de as te verstrooien. Dit is geheel kosteloos en hoort bij onze serviceverlening.

 

Wanneer u de volgende link aanklikt treft u het overzicht van de crematoria in Rotterdam aan.

Beknopt vindt u hier verdere informatie per crematorium, een sfeerimpressie en de routebeschrijving.

©uvkramer