Tijdens de Plechtigheid

Aandachtspunten tijdens de plechtigheid:

Kerkelijke dienst

Muziek

Sprekers & Toespraken

Presentatie

Beeld - en geluidsopname