Digitale identiteit

Wat gebeurt er met uw digitale identiteit na uw dood?

Tegenwoordig hebben de meeste mensen meerdere sociale mediaprofielen (Facebook, Instagram, Twitter), maar ook diverse online accounts. Denk hierbij aan mailaccounts (Gmail, Hotmail e.d.), game-accounts, maar ook accounts die zijn aangemaakt op diverse websites en bij de vele applicaties op de smartphone/tablet en computer.

De inloggegevens en wachtwoorden van de diverse profielen, accounts, apps en websites zijn uiteraard persoonlijk, geheim en bij de nabestaanden veelal niet bekend. Om de online activiteit van de overledene stop te zetten zal er contact moeten worden opgenomen met de beheerder van de netwerkdienst, applicatie  of website. Iedere online dienst heeft zo zijn eigen procedure voor het stopzetten van een profiel / account. Deze procedures zijn veelal te vinden in de algemene voorwaarden op de desbetreffende / bijbehorende website. In alle gevallen dient men bewijs, in de vorm van een (digitale) akte van overlijden of rouwkaart te overhandigen. Ook dient men zich te identificeren en bewijzen dat men familie of de partner van de overledene is.

Er zijn diverse websites die u kunnen helpen bij het opzeggen van de diverse online accounts. Een veel gebruikte website is: Accountkiller.

!! Tip !!: Maak een (notitie)boekje met alle belangrijke gegevens, zoals inloggevens en wachtwoorden. Leg dit boekje op een veilige plek. Makkelijk voor uzelf, maar ook voor uw naasten.

Echter kan het zijn dat u liever niet wilt dat uw partner of andere nabestaanden over uw inloggegevens en wachtwoorden beschikken terwijl u leeft, maar u wel graag wilt dat alle online profielen en accounts na uw dood verwijderd worden. Dan kunt u deze wensen in uw testament op laten nemen. Een andere mogelijkheid is om uw gegevens en online wensen op te laten slaan in een "digitale kluis". Digizeker is hier een voorbeeld van. Informatie: www.digizeker.nl

©uvkramer