Wat kunt u (van ons) verwachten

Wat kunt u (van ons) verwachten wanneer er een naaste van u overlijdt

Als er iemand in uw omgeving overlijdt, waarschuwt u dan direct de (huis)arts. Ongeacht het tijdstip. Vervolgens neemt u met ons contact op, ook hier geldt ... ongeacht het tijdstip, al is het midden in de nacht. (010-4836022)

Wij willen graag van u weten waar de overledene zich bevindt, thuis, in het ziekenhuis; of de (huis)arts al is langsgeweest om de overledene te schouwen en een verklaring van overlijden heeft opgesteld.

Wanneer dit is gebeurd dan gaan wij de verzorging en het eventuele vervoer van de overledene in gang zetten. U geeft ons de opdracht, naar gelang de wens van de overledene, tot thuisopbaring of het vervoeren van de overledene naar een rouwcentrum. Aansluitend wordt er, in onderling overleg, een afspraak gepland om de uitvaart met u te regelen. In het tijdsbestek tot aan het treffen verzoeken we u om alvast de kleding, een identiteitsbewijs, de verzekeringspapieren en de eventuele wilsbeschikking op te zoeken.

Tijdens het gesprek wordt aan de hand van uw wensen de gehele uitvaart besproken en gesitueerd. Wanneer alle wensen zijn ingewilligd en de keuzes zijn gemaakt, wordt de dag van de uitvaart bepaald, het rouwcentrum en het crematorium c.q. begraafplaats worden direct gereserveerd. Met alle gegevens compleet wordt de tekst en de lay-out van de rouwkaart opgemaakt.

In de dagen voorafgaand aan de uitvaart bezoeken wij u frequent om het restant rouwkaarten, de kostenbegroting en de diverse papieren (zoals de akte van overlijden) langs te brengen, eventueel de adressenlijst voor de rouwkaarten langs te halen, en ook om de muziek en de eventuele fotopresentatie tijdens de plechtigheid te bespreken.

U kunt vanaf het moment dat u ons belt tot maanden na de uitvaart op onze persoonlijke begeleiding rekenen. Zo kunnen we u garanderen dat er altijd een "de Kramer" is om u te begeleiden tijdens het rouwbezoek, het persoonlijk uitzoeken van een graf op de begraafplaats, tijdens de plechtigheid, het thuisbrengen of het verstrooien van de as van uw dierbare, het uitzoeken van een grafsteen, simpelweg .... bij alles. 

Digitale diensten

Naast het persoonlijke en telefonische contact maken wij ook gebruik van digitale hulpmiddelen zoals onze website (www.gerdekrameruitvaarten.nl). Onze site is naast een algemene informatiebron voor u ook een persoonlijke bron van informatie en werkt tweezijdig interactief. Wij plaatsen er gegevens voor u op die u gemakkelijk kunt downloaden en tevens stuurt u ons via de site weer gegevens terug. Wij genereren voor u een Persoonlijke Pagina binnen de "tab op de homepage" Familie Online. Dit is een digitaal dossier, met een beveiligde toegang door een gebruikersnaam en wachtwoord, waarin alle belangrijke informatie betreffende de uitvaart wordt geplaatst. Denkt u hierbij aan de digitale versies van o.a. de rouwkaart, de akte van overlijden, het uitvaartverslag enz. Op deze pagina heeft u ook de mogelijkheid om de adressen voor het rouwdrukwerk door te geven. Naast de "Persoonlijke Pagina" is er ook de mogelijkheid om een pagina voor de belangstellenden te maken: Belangstellenden Online. Deze pagina kan bestaan uit een Online Condoleanceregister, verdere informatie over de uitvaart, een routebeschrijving naar het rouwcentrum, crematorium of begraafplaats enz.

Onze verdere dienstverlening

Het is voor ons de gewoonte om het rouwdrukwerk volledig te verzorgen: van het opstellen van de tekst en het ontwerpen van de rouwkaart, het adresseren, tot het aanbieden van de rouwpost bij de TPG. Dit geldt ook voor het aangifte doen van overlijden bij de deelgemeente/stadswinkel, het verzorgen van de muziek, het eventueel voorbereiden van een presentatie voor tijdens de plechtigheid, het verwerken en verzenden van de uitvaartpolissen, en nog veel meer. Wij nemen u alle zorgen uit handen, maar uiteraard laten we u vrij in de keuze om in overleg eventueel zelf dingen te doen.

Wij respecteren uw wensen en proberen u met onze vakkundigheid te helpen de juiste keuzes te maken zodat uw wensen in vervulling gaan en de uitvaart volledig naar wens en totaal verzorgd is.

Toch zijn er een aantal zaken die u zelf dient te regelen of na te lopen. Hieronder treft u een overzicht van instanties die n.a.v. de aangifte van overlijden door uw deelgemeente automatisch op de hoogte worden gebracht. Welke instanties dat zijn hangt sterk af van de persoonlijke situatie waarin de overledene verkeerde.

In principe worden de volgende instanties geïnformeerd door de Gemeente:

  • de belastingdienst
  • de grote pensioenfondsen
  • de ziektekostenverzekeraar
  • de sociale verzekeringsbank
  • de rijksdienst wegverkeer (RDW)
  • het U.W.V. ; en
  • een aantal afdelingen binnen de gemeente zoals: de W.O.Z., het rioolrecht en de afvalstoffenheffing worden bijna altijd in kennis gesteld.

N.B. U dient zelf in de gaten te houden of de instanties zijn ingelicht. Normaliter ontvangt u binnen enkele weken bericht waaruit zal blijken dat het één en ander in gang is gezet. Helaas gaat er bij de instanties regelmatig iets fout en aangezien het uw eigen verantwoordelijkheid is, raden wij u ten strengste aan wanneer u niets verneemd, zelf contact te zoeken met de desbetreffende instantie.

Naast het bovenstaande blijven er echter nog vele zaken over die geregeld moeten worden. Door papieren als bankafschriften en agenda's van de overledene na te gaan kunt u erachter komen welke zaken / instanties wellicht nog opgezegd / aangeschreven moeten worden.

Hier treft u een lijst op alfabetische volgorde met de zaken en instanties die door de nabestaande(n) zelf geregeld en aangeschreven dienen te worden. Verder staat er vermeld hoe u de desbetreffende instantie / persoon het beste kunt informeren en wat u mee moet sturen.

 

©uvkramer