Asbestemming

Het is bij wet geregeld dat de as de eerste maand op het crematorium blijft.

Na deze maand kan de opdrachtgever van de crematie de as in een urn of strooikoker ophalen. Nabestaanden kunnen de as in een urn bewaren en die thuis of bij het crematorium een plaats geven. Crematoria hebben verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van een urn. Binnen in een urnenkelder, of buiten in een urnenmuur of urnentuin. Op sommige begraafplaatsen is het mogelijk om de urn in een klein graf te plaatsen. Als u meer tijd nodig heeft om over de asbestemming na te denken, dan kan u ervoor kiezen om de asbus gedurende een half jaar of één jaar in een algemene nis te laten opslaan. Deze nis is niet voor publiek toegankelijk. Naast het plaatsen van de urn thuis, op het crematorium of in de algemene nis zijn er nog talloze mogelijkheden op het gebied van asbestemming, bijvoorbeeld in de vorm van (as)sieraden, vele gedenktekens - en voorwerpen voor thuis of op de begraafplaats of het crematorium. Wie geen "tastbaar" gedenkteken wenst, kan er voor kiezen om de as te (laten) verstrooien. De crematoria en ook vele begraafplaatsen hebben daar speciale strooivelden voor. Maar de as op een andere plaats verstrooien mag ook als de gemeente of de grondeigenaar daar toestemming voor geeft. Naast de verstrooiing op land is er ook de mogelijkheid om op zee de as te verstrooien d.m.v. bijvoorbeeld een boot of een "zee-urn" (=gemaakt van samengeperst zout die in water langzaam oplost). Ook verstrooiing in de lucht d.m.v. een vliegtuig of een vuurpijl behoort tot de opties.

De kosten van de asbestemmingen lopen sterk uiteen. Voor een sierurn betaalt u in het algemeen een bedrag van ca. € 200,- tot € 500,-. De plaats voor een urn in een urnenmuur, kelder, of tuin, wordt gehuurd voor enkele jaren. Deze tarieven variëren sterk per crematorium. Het plaatsen van de urn in een algemene nis voor een half jaar is veelal gratis, maar bedraagt enkele honderden euro's voor een periode van vijf jaar. Verstrooiing van de as op het strooiveld bij het crematorium kost ongeveer € 100,-.

Wij informeren u graag over de vele diverse asbestemmingen en begeleiden u in het nemen van een besluit.