Begrafenis

Veel mensen maken de keuze voor een begrafenis. Dit veelal om gevoelsmatige redenen of omdat de geloofsovertuiging dit voorschrijft.

Nabestaanden geven aan dat ze het fijn vinden en het troost kan zijn om na de uitvaart een plek te hebben om naar toe te gaan. Men kan in alle rust bij de overledene zijn en herinneringen ophalen; zo wordt de band in stand gehouden.

De keuze van de begraafplaats is vrij. U kunt kiezen voor een gemeentelijke, kerkelijke of particuliere begraafplaats. Iedere begraafplaats heeft een eigen sfeer en inrichting. Ook de "huisregels" verschillen per begraafplaats en beheerder. Op de homepage, in het sub-menu van het kopje "De Uitvaart" treft u het overzicht van de begraafplaatsen in Rotterdam aan. Beknopt krijgt u hier verdere informatie per begraafplaats, een sfeerimpressie en de routebeschrijving.

De begrafeniskosten liggen meestal hoger dan de kosten voor een crematie, dit wordt veroorzaakt door de hoge kosten van een graf. Grafkosten kunnen per begraafplaats sterk verschillen, variërend van enkele honderden tot duizenden euro's. Ook het onderhoud van het graf en het grafmonument of gedenkteken kost geld. Naast de keuze van een begraafplaats, wordt de hoogte van de grafkosten ook bepaald door het soort graf.

We onderscheiden twee soorten graven, n.l. een Algemeen graf en een Eigen graf / Familie graf.

Algemeen graf

In een algemeen graf worden meerdere personen (2 of 3 (gemeentelijke begraafplaats)) begraven, welke geen familieband met elkaar hoeven te hebben. Tussen de overledenen zit een laag zand van ongeveer 50 cm. Ze worden begraven op volgorde van overlijden. Deze graven zijn vooral te vinden op begraafplaatsen in de grotere steden, waar een tekort is aan grond. Een algemeen graf biedt de nabestaanden vrijwel geen rechten op verlenging van de huur van het graf. Dit komt omdat deze graven maar voor de minimale wettelijke termijn van 10 jaar worden uitgegeven, waarna ze in principe worden geruimd. Op de Rotterdamse gemeentelijke begraafplaatsen is een algemeen graf voor 15 jaar. Doordat er twee of drie mensen in een algemeen graf worden begraven is de ruimte op het graf voor het plaatsen van een individuele grafsteen beperkt. Grafstenen voor deze graven zijn dan ook aan strenge voorschriften gebonden, zo is de afmeting van de grafsteen beperkt tot een grootte van 50 bij 50 bij 5 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen graf / Familie graf

"Eigen graf" houdt in dat de rechthebbende het recht heeft om te beslissen welke overledene(n) in het graf komen. Normaliter zijn dit één, twee of drie personen. De huurperiode is tenminste 15 of 30 jaar, met de mogelijkheid voor verlenging in periodes van 5 jaar. Men kan bij leven een graf vast laten leggen om daar in de toekomst in begraven te willen worden. Veelal kan dan ook al aangegeven worden, wie er nog meer in het eigen graf begraven mogen worden. Men kan het ook overlaten aan de nabestaanden die dan het uitsluitende recht hebben op het eigen graf erven. In sommige plaatsen kan men met de beheerder van de begraafplaats een overeenkomst sluiten inzake het onderhoud van het graf. De nabestaanden kunnen op deze manier het onderhoud afkopen. De houder van de begraafplaats zorgt dan gedurende de overeengekomen periode voor het onderhoud aan het graf.

Wat gebeurt er bij een begrafenis?

Er zijn een aantal regels voor begraven. Zo moet het graf ruim een meter diep zijn en moet er minstens 65 cm. grond boven de kist liggen. Het lichaam mag niet zonder omhulsel worden begraven, maar altijd in een kist, wade of rieten mand. Na de begrafenis wordt het graf gedicht en kunnen de nabestaanden zelf kiezen wat ze op het graf zetten. Vaak is dat een grafmonument of gedenkteken en eventuele beplanting. Zodra een lichaam is begraven, vergaat het langzaam. Dit proces duurt een aantal jaren. Daarom bestaat er "grafrust" en mag een graf pas na minimaal 10 jaar worden geruimd. Herbegraven van de stoffelijke resten in een eigen graf is na ruiming bijna altijd mogelijk. Een ander alternatief is dat de stoffelijke resten in een "knekelput" of een andere bergplaats voor knekels worden gelegd of begraven om ze verder te laten verteren. 

 

Wanneer u de volgende link aanklikt dan treft u het overzicht van de begraafplaatsen in Rotterdam aan.

Beknopt vindt u hier verdere informatie per begraafplaats, een sfeerimpressie en de routebeschrijving.

©uvkramer