Verzekering

De kosten van een uitvaart zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen.

Bij de kosten voor een uitvaart moet u al gauw denken aan een bedrag tussen de € 5.000 en € 8.000 euro. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de wensen voor de uitvaart. Tegenwoordig is er zoveel mogelijk qua invulling van de plechtigheid, de condoleance, de catering enz. Men moet zich echter beseffen dat dit de uitvaartkosten doet stijgen.

Wanneer men een uitvaartverzekering heeft, dan zal afhankelijk van de verzekering, deze de kosten geheel of gedeeltelijk vergoeden. Let wel ! De niet-verzekerde / extra kosten komen voor rekening van de erfgenamen.  

Het is raadzaam te bepalen welke kosten uw eventuele huidige uitvaartverzekering dekt. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Ook wanneer u (nog) geen uitvaartverzekering heeft dan kunnen wij u helpen door de verschillende verzekeringsvormen met u te bespreken en u adviseren hoe u uw uitvaart voor later financieel goed kan regelen.

Hieronder treft u de diverse mogelijkheden:

  • een kapitaalverzekering: deze verzekering keert bij overlijden geld uit. De nabestaanden kunnen dat bedrag naar eigen inzicht besteden voor de uitvaart.
  • een naturaverzekering: deze verzekering keert bij overlijden géén geld uit, maar geeft recht op een "verzorgde" uitvaart. Men krijgt een "dienst" die bij het aangaan van de verzekering is besproken en ingevuld. Het verzekerde bedrag is gebaseerd op een zogenaamd standaardpakket, ook wel basispakket genoemd. In dit basispakket zijn voorkomende diensten en benodigde materialen voor de uitvaart opgenomen. Onze ervaring leert dat dit basispakket erg summier is samengesteld, verder kan de inhoud van het verzekerde pakket in de loop der jaren door de verzekeringsmaatschappij zijn veranderd en krijgt men voor de niet afgenomen diensten geen verrekening of vergoeding. Men dient er ernstig rekening mee te houden dat de nabestaanden na de uitvaart met extra (hoge) uitvaartkosten worden geconfronteerd, die zij zullen moeten betalen.

Voor onze uitvaartverzorging maakt het niet uit waar u verzekerd bent. Zoals bijvoorbeeld bij Yarden, Dela of Monuta. Ook dan regelen wij de uitvaart.

  • een depositostorting: bij een deposito stort men een bedrag in depot bij een uitvaartondernemer. Deze heeft de plicht om het geld goed te beheren. Jaarlijks volgt er een rentebijschrijving. Door een bedrag in depot te geven is er op het moment van overlijden in ieder geval een gedeelte of het volledige bedrag voor de uitvaart gereserveerd. Ook wij beschikken over een Depositofonds, nl. Stichting Depositofonds Uitvaatverzorging Ger de KramerHier treft u daar meer informatie over.
  • een spaarrekening: uiteraard is het ook mogelijk om zelf een bedrag voor uw uitvaart te reserveren. Wellicht kunt u maandelijks of in zelf gekozen termijnen een bedrag storten / vastzetten op een spaarrekening tegen een aantrekkelijke rente. Wij raden u aan om regelmatig na te gaan of uw gereserveerde bedrag nog toereikend is voor de steeds toenemende uitvaartkosten. U kunt bij ons altijd informeren wat een gemiddelde uitvaart kost en uw reservering hierop aanpassen.

 

©uvkramer